GazeteBalkan

Bükreş’te Kazak Film Festivali

Bükreş’te Kazak Film Festivali
27 Eylül 2016 - 11:05 'de eklendi ve 747 kez görüntülendi.

BÜK­REŞ (Ga­ze­te Bal­kan)- İkinci Kazak Film Fes­ti­va­li Bük­reş’te Fran­sız Kül­tür Ens­ti­tü­sü’nde 29 Eylül’de baş­la­ya­cak.

1 Ekim’de sona erecek fes­ti­val ile güçlü bir mil­le­tin kül­tür ve ta­ri­hin su­nu­lu­şu amaç­la­nı­yor.
Fes­ti­val çer­çe­ve­sin­de 29 Eylül günü saat 20.30’da Si­ne­ma El­vi­ra Po­pes­cu’da 2014 ya­pı­mı olan Boz­kır’ın Sesi adlı film gös­te­ri­lecek.
30 Eylül’de aynı si­ne­ma­da saat 18.30’da aynı sa­at­te, aynı yerde Uyum­lu Yıl­dız, saat 20.30’da ise Sta­lin’e He­di­ye (Ka­za­kis­tan-Rus­ya-Po­lon­ya-İsrail ortak ya­pı­mı), 1 Ekim saat 16.30’da Eski, 18.30’da da Ku­nan­bai film­le­ri gös­te­ri­lecek.
Bük­reş’te ya­şa­yan tatar Türk­le­ri­nin yoğun ilgi gös­ter­me­si bek­le­nen fes­ti­val Türk Dün­ya­sı’nın bir­bi­ri­ni ta­nı­ma­sı açı­sın­dan önem ta­şı­yor.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
Reklam
İLGİLİ HABERLER