GazeteBalkan

Müsteşar Yardımcısı Tüfekçi Bakan Motoc ile görüştü

Müsteşar Yardımcısı Tüfekçi Bakan Motoc ile görüştü
27 Eylül 2016 - 11:01 'de eklendi ve 643 kez görüntülendi.

Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Celal Sami Tü­fek­çi, Romen Bakan Motoc ile gö­rüş­tü.

Ro­man­ya’ya resmi bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Celal Sami Tü­fek­çi Bük­reş’te Ro­man­ya Sa­vun­ma Ba­ka­nı Mih­nea Motoc ta­ra­fın­dan Kabul edil­di. Gö­rüş­me­de, böl­ge­sel so­run­lar, as­ke­ri teç­hi­zat ve gü­ven­lik alan­la­rın­da ikili iş­bir­li­ği ko­nu­la­rı ele alın­dı. Agerp­res’in ak­tar­dı­ğı­na göre, Bakan Matoc, Ekim ayı so­nun­da ya­pı­la­cak NATO ba­kan­lar top­lan­tı­sı­na yö­ne­lik somut gi­ri­şim­ler­de bu­lun­ma ar­zu­su­nu yi­ne­len­di. Gö­rüş­me­de ay­rı­ca iki ülke iş­bir­li­ği ile yü­rü­tü­len ortak pro­je­ler ele alın­dı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Reklam
İLGİLİ HABERLER