GazeteBalkan

“Platinum Lynx 16.5” tatbikatı devam ediyor

“Platinum Lynx 16.5”   tatbikatı devam ediyor
27 Eylül 2016 - 10:52 'de eklendi ve 519 kez görüntülendi.

BÜK­REŞ – 19-30 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da Ro­man­ya’nın Ba­ba­dag böl­ge­sin­de dü­zen­le­nen “Pla­ti­num Lynx 16.5” as­ke­ri tat­bi­ka­tı devam edi­yor.

“Pla­ti­num Lynx 16.5”, Av­ru­pa ve Af­ri­ka’da ko­nuş­lan­dı­rıl­mış Ame­ri­kan Deniz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Black Sea Ro­ta­ti­onal Force 16 “(Ka­ra­de­niz Dönme Gücü 16-BSRF 16) çok ulus­lu tat­bi­ka­tın bir par­ça­sı­dır.
Re­uters.ro’nun ha­be­ri­ne göre, tat­bi­ka­tın dü­zen­ley­ci­le­ri, as­ker­le­rin eği­tim yo­luy­la bir­lik­te ça­lı­şa­bir­li­ği­ni art­tı­rıp ba­rı­şı sağ­la­ma­yı he­def­li­yor.
“Pla­ti­num Lynx 16.5” tat­bi­ka­tı­na Ro­man­ya’nın 200 as­ke­ri­nin ya­nı­sı­ra, Mol­do­va Cum­hu­ri­ye­ti, Bul­ga­ris­tan, Ma­ke­don­ya, Ka­ra­dağ, Slo­ven­ya, Ame­ri­ka ve Uk­ray­na’dan yak­la­şık 300 asker ka­tı­lı­yor. (QHA)

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
Reklam
İLGİLİ HABERLER